Έργο μετεωρολογικού σταθμού Arduino - Μερος δευτερο-αισθητήρας θερμοκρασίας DS18B20
 Σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας DS18B20 (Μέρος 2)

Ο πρώτος αισθητήρας που συνδέουμε είναι ο αισθητήρας θερμοκρασίας Dallas DS18B20. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια αδιάβροχη έκδοση, καθώς ο αισθητήρας θα τοποθετηθεί έξω από το καταφύγιο του μετεωρολογικού σταθμού, αλλά θα προστατεύεται από το κάλυμμα θερμοκρασίας ανέμου.


Πρέπει να συνδέσουμε μια αντίσταση 4k7 μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου δεδομένων σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.


Το DS18B20 είναι συνδεδεμένο στην ψηφιακή ακίδα 9 I/O της πλακέτας Arduino. Θα πρέπει να το ορίσουμε αυτό στο σκίτσο, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη DS18B20 να χρησιμοποιεί το σωστό pin για να επικοινωνήσει. Αυτό είναι ένα διαφορετικό pin που χρησιμοποιείται στον οδηγό σύνδεσης του Arduino με το DS18B20.


Κωδικός
Θα δημιουργήσουμε τον κώδικα του μετεωρολογικού σταθμού καθώς θα προχωράμε στο έργο. Καθώς προσθέτουμε κάθε αισθητήρα θα επεκτείνουμε τον κώδικα. Καθώς συνδέουμε κάθε αισθητήρα θα δοκιμάζουμε τη λειτουργικότητά του. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την κονσόλα για να εμφανίσουμε τα δεδομένα από κάθε αισθητήρα. Μόλις συνδέσουμε όλους τους αισθητήρες θα προσθέσουμε τον κώδικα του διακομιστή ιστού ώστε να μπορούμε να ανεβάζουμε δεδομένα στο cloud. Θα αφαιρέσουμε τον κώδικα της κονσόλας από το σκίτσο μόλις ολοκληρώσουμε τις δοκιμές.

Βιβλιοθήκη
Για την επικοινωνία με τον αισθητήρα DS18B20 χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη cactus_io_DS18B20.

Σκίτσο λογισμικού
Έξοδος κονσόλας σκίτσου
Στο σκίτσο του δείγματος απλά εξάγουμε τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και Φαρενάιτ. Στα επόμενα μέρη αυτού του έργου θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τους βαθμούς Κελσίου. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την fahrenheit τότε καλέστε την getTemperature_F() αντί της getTemperature_C().Επόμενο βήμα
Στο μέρος 3 του έργου συνδέουμε τον αισθητήρα Bosch BME280
Post a Comment

0 Comments